Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tirsdag, den 29. september 2020 kl. 19:00 afholdes, der ordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland.
Generalforsamlingen afholdes i Festlokalerne, Svingelsvej 20, 4900 Nakskov.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Det er så den 15. september

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LOKALLISTEN LOLLAND 29092020 2020

0