Nyheder

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Tirsdag, den 19. marts 2019 kl. 19:00 afholdes, der ordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland.
Generalforsamlingen afholdes i Festlokalerne, Svingelsvej 20, 4900 Nakskov

Print Dagsorden

I følge vedtægterne.

Forslag der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Det er så den 05. marts 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LOKALLISTEN LOLLAND 19032019
0