Nyheder

Thomas Bo Østergaard forlader Lokallisten Lolland

For to måneder siden meddelte Thomas Bo Østergaard bestyrelsen at han ikke ønskede at genopstille for listen til næste valg. Samtidig foreslog han et medlemsmøde om listens fremtid herunder evt. lukning. Et flertal i bestyrelsen har imidlertid besluttet at Lokallisten Lolland fortsætter sit virke og at situationen i øvrigt drøftes ved ordinær generalforsamling til marts 2019. Denne beslutning medførte, at Thomas Bo Østergaard og et mindretal af bestyrelsen valgte at udmelde sig, hvilket vi naturligvis er kede af. Lokallisten Lolland er ikke kendetegnet ved enkeltpersoner, men er samlet om en række lokale politiske emner som listen søger at fremme gennem en almindelig demokratisk proces. Vi takker Thomas Bo Østergaard for et stort arbejde og ønsker ham alt godt i hans fremtidige politiske virke.

Pva. Lokallisten Lolland
Remzi Grepi | Formand

0

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 27. marts 2018 kl. 19:00 afholdes, der ordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland.
Generalforsamlingen afholdes FIRMAIDRÆTTENS FORENINGSHUS, Svingelsvej 20, 4900 Nakskov

Dagsorden

I følge vedtægterne.

Forslag der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Det er så den 13. marts 2018.

0

Sønderborg som inspiration

Sønderborg som inspiration

Vi skal udvikle Lolland så vi bliver endnu bedre til at tiltrække turister. Inspirationen kan vi hente fra andre byer, der har succes med dette. Leo Christensen

Opslået af Lokallisten Lolland på 27. september 2017

Vi skal udvikle Lolland så vi bliver endnu bedre til at tiltrække turister. Inspirationen kan vi hente fra andre byer, der har succes med dette.

0

Ingen sommerhuse på Nordlolland

På Nordlolland var der i går aftes et stort borgermøde omkring nye sommerhusudlægninger i nærområdet. Fra KMT udvalget deltog Henrik Høegh og undertegnede samt embedsmænd. Der var en klar holdning i befolkningen, at man ønskede ikke sommerhuse i området selv om den nye planlov åbner for disse muligheder. Mødet var indkaldt af borgerne selv og var en god oplevelse, hvor planfakta og lokale ønsker blev testet mod hverandre. Der var rigtig mange velovervejede og gode grunde til ikke at lægge sommerhuse i disse områder. Samtidig kunne kommunen godt fortsætte med de øvrige muligheder den nye planlov åbner mulighed for – herunder en udvidelse af campingpladsen i Bandholm. Det er nu besluttet at fjerne de sommerhusområder fra den videre planlægning som borgerne opponerede imod og hele processen er et rigtig godt eksempel på hvordan vi skal samarbejde.

For Lokallisten Lolland
Leo Christensen

Læs mere på Folketidende.dk

0

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hej alle

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland

Mandag, den 07. marts 2017 kl. 18:30 afholdes, der ordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland.

Generalforsamlingen afholdes iFIRMAIDRÆTTENS FORENINGSHUS, Svingelsvej 20, 4900 Nakskov

Dagsorden

Iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger (21. februar) før afholdelsen.

pbv.
Niels Nielsen
Kasserer | sekretær

0
Page 4 of 6 «...23456