Nyheder

Politik og medmenneskelighed

Kan de to ting have noget med hinanden at gøre? Hvis man går ind i politik, fordi man ønsker at være med til at gøre en forskel, da tænker jeg godt, at det kan have noget med hinanden at gøre. Det handler om at have mod til at stå fast på sine værdier, komme med det gode, og levere en ihærdig indsats for at sætte sig ind i sagerne. Som folkevalgt, da er man ”tjener” for kommunens borgere, store som små, uanset, hvilken partifarve man har. For mig handler medmenneskelighed bl.a. om det jeg så i dokumentarfilmen fra Dagmarsminde, hvor demente blev mødt med omsorg og kærlig pleje i deres dagligdag. Hvor ville du helst arbejde / bo? På Dagmarsminde eller et traditionelt plejehjem. Vi skal have mod til at ændre på fejlslagne initiativer, der ikke tilgodeser det enkelte menneskes behov. Som en kommune med størst børnefattigdom i Danmark, da skriger det til himlen, at vi må forholde os til, hvilke konsekvenser det har for disse børn. Der er mange ”sidegevinster” ved at være en fattig familie. Ved at sætte tidligt ind, kan man afhjælpe mange ulykkelige stunder og konsekvenser for disse børn. Tidlig indsats kunne begynde i et – far, mor, barn hjem- hvor familien skal rustes til den opgave det er at tage ansvar for hinanden, frem for en ulykkelig tvangsanbringelse. Mange tager et stort ansvar for at hjælpe andre. Tak for dig – jer ❤ Et samfund kendes på den måde, hvorpå man behandler sine mest sårbare borgere. Jeg vil gerne gå foran i kampen for de ældre og vores sårbare børn.

Klimaet kalder på vores opmærksomhed. Af Brundtland rapporten fremgår det, ”at en bæredygtig udvikling, er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”. Siden sidste valg har jeg boet et par år på Grønland. Her var det tydeligt, at der er store klima forandringer. Bæredygtig udvikling handler om at anerkende, at vi må gøre noget NU. Vi tager et stort grønt energiansvar på Lolland. Det kan vi godt være stolte af.

Jeg vil gerne, at vi alle kan være stolte af at bo på Lolland. Her skal være virksomheder, landbrug og iværksættere, som trives. Her skal være godt at bo, uanset om du bor på landet, på en ø eller i en by. Lokallisten Lolland har et team, der vil tage ansvar. Find os på Liste L. Vi står for udvikling – ordentlighed – og ansvarlighed. Må du træffe et godt valg.

0