Nyheder

Man kan ikke feje børn ind under gulvtæppet

Nu er det tydeligt kommet frem, af rapporter udfærdiget af bl.a. Epinion har vist, at der har været udfordringer på skoleområde for elever med særlige behov. Allerede i 2019 blev det konkluderet, at den faglige bæredygtighed var udfordret, den økonomiske bæredygtighed var udfordret, de specialiserede forløb kræver mange ressourcer, lederne er under pres og forældre indflydelse opleves utilfredsstillende.
Den nuværende formand Thomas Østergaard (A), er gift med Maria Østergaard, der er dengang var leder af Fjordrækken (i dag specialområdet i Østofte og Nakskov), og som har deltaget i Epinions arbejdsgruppe. Hvis man ud over at sidde i børn- og skoleudvalget, også har bare en anelse dialog om sit arbejde på hjemmefronten, da vil formanden ikke være i tvivl om tingens tilstand på skoleområdet for elever med særlige behov. Vi forventer at formanden melder klart ud til vælgerne og ikke mindst de berørte familier, hvordan han ser løsninger på denne meget alvorlige problemstilling.
Det er Lokallisten Lollands holdning, at der skal handles på den rapport af 2019 og det kan kun gå for langsomt. Der skal ikke bruges flere penge på at lave rapporter, men handling skal iværksættes, så den gavner børn og personale, så hurtigt som muligt.

Linda Sommer, Lokallisten Lolland, KV2021, RV2021

Klostergade 14, 4930 Maribo

0