Nyheder

For mange unge ”flager ud” af kommunen

Lollands unge gør det de har mulighed for, når de har taget en lokal afgangseksamen. De skriver sig op til studier uden for Lolland. Den udvikling er god, men tænk engang, hvis andre unge flagede ind hos os, eller nogle blev. Som ung er det godt at arbejde med livsmestring. Man lærer at stå på egne ben, kaste sig ud i eventyr, tage sig en uddannelse og blive i stand til at forsørge sig selv og bidrage til samfundet.

Når unge fra vores del af Danmark videreuddanner sig bidrager de til samfundet på mange måder. De bliver vant til at rejse, de har studiejobs, de er aktive i foreninger, bevægelse og meget mere.

Tænk, hvis der var flere unge, som kom til Lolland efter deres studier, for at arbejde, stifte familie og være den af vores mange foreninger og kulturelle tilbud. Desværre er sandheden, at der kommer meget få tilbage til Lolland. Der er så få, at vi næsten kender navnene på hver eneste af dem. Det må vi i fremtiden gøre bedre.

For at få de unge tilbage til Lolland har brug for mere tværfagligt samarbejde mellem andre  uddannelsesinstitutioner og flere muligheder for online studier. Det vil også gavne Lollands muligheder, hvis vi nedsatte SU til dem der læser på en kandidatstudium og hvis vi brugte en del af de sparede penge til at skal nye efter- og videreuddannelsesmuligheder på Lolland-Falster. Vi har ligeledes brug for bedre understøttelse af jobordningen, der muliggør at mindre og mellemstor virksomhed virksomheder kan ansætte akademikere.

Vi har en unik potentiale for at udnytte Lollands potentiale inden for grøn energi, bæredygtige fødevarer og arbejde med mennesker i naturen. For slet ikke at nævne Femern og turismeområdet.

Satset med at lave en uddannelse for sosu assistenter holder ikke i denne kontekst.

Det skal være attraktivt for unge at komme tilbage til Lolland når de er færdige med deres studier. Som kommune skal vi derfor skabe nye samarbejdsmuligheder mellem virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Lolland skal være kendt for, at der findes tværgående uddannelsesforløb og beskæftigelsesmuligheder. Lolland skal være kendt for at man  hjælpe hinanden med at opkvalificere arbejdsstyrken.

Lolland skal være et godt sted at bo, leve og arbejde for unge med akademiuddannelser, bacheloruddannelser og kandidatuddannelser.

 

Med Venlig Hilsen

 

Linda Sommer

Klostergade 14

4930 Maribo

Mob +45 20244929

Mail: linda_sommer@outlook.dk

0