Nyheder

Boligmangel på øerne

Lokallisten Lolland har besøgt øerne inden forgangne uge. Der er et ønske om at få bygget almene boliger på øerne.

I håb om at Folketinget gentager puljen, der giver mulighed for 400 tkr. til hver nybygget bolig på en ø, da vil vi fra LL støtte op om, at få bygget nogle almene boliger på øerne. Boligerne kunne meget vel fungere, som indslusning til ø-livet, en pause fra bylivet, projektarbejde m.v.

Dette henset til, at der stadigvæk er vanskeligheder med at få finansierer lån til køb af bolig på en ø. Jeg oplevede flere eksempler herpå præsenteret. Hvis vi vil bosætning og udvikling på øerne, må vi også investere i muligheden for at bosætte sig.

Linda Sommer, Lokallisten Lolland KV2021, RV2021

Klostergade 14, 4930 Maribo

 

Med Venlig Hilsen

 

Linda Sommer

Klostergade 14

4930 Maribo

Mob +45 20244929

Mail: linda_sommer@outlook.dk

0