Nyheder

Alle kan noget

Alle mennesker kan noget, alle kan udvikle på noget og alle har en drøm.

På Lolland taber vi alt for mange unge mennesker på gulvet. Unge, som hverken har uddannelse eller arbejde og som kæmper med psykisk sårbarhed. Det er unge, som ender på langvarig hjælp, før den ender med en førtidspension. Det er en menneskelig tragedie og samfundsøkonomisk katastrofe, hvis vi ikke får hjulpet disse unge mennesker og deres familier der også bliver ofre.

Dette må vi være os bevidst, når vi arbejder med vores unge generation. 19 % er ikke uddannelsesparate i Lolland kommune. Denne opdagelse gøres alt for sent i den unges liv, hvor indsatsen, og måske også erkendelsen af det enkelte menneske og dennes familie, skal gøres langt tidligere for, at der kan sættes ind.

I Lokallisten Lolland vil vi rigtig gerne arbejde med udvikling af Lolland. Det gælder også udvikling af de mennesker, der bor i Lolland kommune. Vi er overbevist om, at alle kan noget, og alle kan udfordres. Derfor skal der være plads til disse udfordringer, og der skal være tid til at lytte til den enkeltes drøm om, hvad man kunne tænke sig at udvikle i sig.

Vores drøm i Lokallisten Lolland er, at alle 6. klasser kom på en uges tur til Fejø. Det skal være en uge, hvor klassen skal opleve ”nærvær og grounding”. Der skal arbejdes med iværksætteri, kunst / kulturhistorie, fra jord til bord, energi/bæredygtighed, økonomi/budgetlægning og udvikling af ”dig”. Den unge skal igennem en seriøs screening, hvor man får klarlagt potentialerne, drømmene og livsmestring. 

Efter denne uge, da vil den unge have sin egen livsbog, der kan inspirere til en mulig vej i livet.

Den unge (og familie/netværk) skal motiveres til at arbejde med sig selv og sin udvikling.

Jeg tror, at vi fagligt ikke ved nok, og at vi ikke har tid nok (økonomi og prioritering spiller her en stor rolle), til at lave den nødvendige tidlige indsats, der kan gribe den enkelte unge (og familien).

Det viser de 19 % ift. uddannelsesparathed. Et greb har været ”mere af det samme”, altså røv til bænk undervisning. Det er min opfattelse, at vi har plads til forbedring. Flere andre kommuner har gjort sig nogle gode erfaringer. Hvad blev der ud af uddannelsesmidlerne fra A.P. Møller fonden? Jeg tænker, at vi skal lave en rigtig god plan, og vi med den i hånden, skal søge fondsmidler.

Vi skal som politikere tage ansvaret for, at alle kan noget.

Alle mennesker kan noget, men alle kan ikke alt. 

 

Linda Sommer, Lokallisten Lolland KV2021 / RV2021

Klostergade 14, 4930 Maribo

0