Lokallisten Lolland har i dag et enkelt mandat i byrådet i Lolland Kommune.

Lokallisten Lolland er en del af oppositionen i byrådet i Lolland Kommune, men har stemt for budgettet og deltager aktivt og ansvarligt i byrådsarbejdet.

Byrådsmedlem Leo Christensen er medlem i Ældre- og Sundhedsudvalget, samt sidder i følgegruppen REEL – Ren Energi Lolland, som varetager energi og udviklingssamarbejdet med Københavns Kommune og HOFOR (Hovedstaden og omegnskommunernes forsyning)

Leo Christensen

Arbejdspladser bæredygtig kommune

Vi skal fortsat udvikle nye arbejdspladser inden for områderne energi og miljø. Her her Lolland stærk og det er her vi kan skabe flest varige arbejdspladser. Med et grønt energisalg der om få år overgår landbrugsproduktionen, har verdenen fået øje på Lolland, et landdistrikt der udvikler sine potentialer på trods af de økonomiske rammer. Vi er Danmarks mest robuste kommune, nu skaber det job.

De unge og de ældre

Jeg fået indblik i vore udfordringer på uddannelsesområdet. Vi skal sætte tidligere ind og have fat i børn og familie lang tid før de dropper ud af uddannelserne. De nye reformer skal bruges til en tidlig og langt mere konsekvent og koordineret indsats. De ældre er utrygge og føler sig overset. Vi skal lytte mere og bevillingerne skal følge det øgede antal ældre. Det skal vi have råd til.

Natur og virksomhed

Lolland har mere natur der skal bevares end de fleste kommuner. Vi har også Danmarks mest effektive jordbrug. Udviklingen gør, at netop vi står med en unik mulighed for at kombinere naturhensyn med produktion. Omstilling af jordbruget til bæredygtig drift er i gang og skal understøttes. Men det skal ske med respekt for ejendomsret og lønsomhed. Se Lolland – vi er privilegerede fra naturens side.