Udvikling af Lolland Kommune

Vi har foretaget besparelser og nedskæringer siden kommunesammenlægningen i 2007. Tiden er kommet til en ny dagsorden. Der er stor jobskabelse i kommunen og arbejdsløsheden er historisk lav. Vi udvikler os fra udkant til opland og det kræver en hel ny fremadrettet udviklingsorienteret tilgang. Der skal etableres en ny udviklingskultur med den nødvendige viden og erfaring, der sikrer at vi udnytter Lollands potentialer optimalt.

Forudsætningerne er ændret for både erhverv, turisme og bosætning. Vi har behov for at styrke administrationen med viden om udviklingsværktøjer og erfaring fra sammenlignelige organisationer.

Fokus på uddannelse og arbejdspladser

Lolland har været gennem en lang periode med problemer og affolkning, men de tider er ved at vende og vi skal have skabt en ny og optimistisk tilgang til opgaverne. Vi har ikke i nyere tid, set et større antal af potentialer for vor egn. Af de helt store kan nævnes bygningen af Femern tunnelen, ny Storstrømsbro, og et stort veldrevet landbrug i omstilling. Erhvervsinvesteringer i Nakskov gav ca. 1000 arbejdspladser. Næste vækstcentre er Holeby, Rødby og Rødbyhavn. Vi ser også en ændring af flyttemønstrene, hvor de unge familier og yngre pensionister i storbyerne søger mod de værdier, der er i landdistriktskommunerne.

Vi skal i Lokallisten Lolland være forrest omkring forslag til udnyttelse af de nye potentialer. Vi skal være forrest, til at støtte grupper og kræfter blandt lokalbefolkningen, såvel som enten virksomheder og uddannelsesinstitutioner der vil gøre en indsats, hvad end det er store projekter eller tiltag der meget lokalt øger vores værdigrundlag.

Politisk fokus

Erhverv
    – Femern forbindelsen
    – Lollands landbrug
    – Samarbejde med eksisterende virksomheder
    – Handelsliv og turisme
    – Øerne og den lille turisme
    – Rute 9
    – Lollands havne
    – Afkørsel 48
    – Holeby Energy Cluster

Ældre og Sundhed
    – Høj faglig kvalitet
    – Nærhedsprincip

Arbejdsmarkedsområde
    – Tæt samarbejde med industri og landbrug
    – Samarbejde med skole og ungdomsuddannelser
    – Aktivering med mening
    – Målbar indsats overfor den enkelte

Børn og unge
    – Samle børn og unge, dagtilbud og skole til en sektor
    – Videreudvikle den nye skolestruktur
    – Fokus på anbringelser og præventive indsatser

Det frivillige foreningsliv
    – God investering
    – Fokus på breddeidræt
    – Samarbejder mellem klubber
    – Samarbejder mellem kommune og foreninger

Kulturlivet i Lolland Kommune
    – Kultur i øjenhøjde og på gadeplan
    – Styrke rammerne for de unge

Lollands fremtid
    – Fra udkant til opland
    – Udvikling frem for afvikling
    – Lolland som mønsterbryder