Linda Sommer Hansen

Linda_Sommer@outlook.dk

Jeg er 55 år. Gift med Karsten og bosiddende i Maribo. Jeg arbejder som afdelingsleder ved et STU / og dagtilbud tilknyttet et autismecenter. Jeg har bijob som handicaphjælper (gennem 14 år). Jeg har min egen lille virksomhed, der beskæftiger sig med helsekost og filosofi. Jeg er med i Holeby menighedsråd og kirkeværge for Bursø Kirke. Jeg er Soroptimist og sidder som repr. i Kvinderådet, og så er jeg vores egns ambassadør for Tine Bryld prisen.  Vores børn er flyttet fra egnen. De er alle godt videre i uddannelse og beskæftigelse. Jeg er mormor og elsker det. 

Jeg har været ved politiet i 27 år, og senest har jeg været i Grønland i 2 år, hvor jeg arbejdede som projektleder med kompetenceudvikling for medarbejderne ved de grønlandske krisecentre, etablering af et spædbarns hjem og drift af 3 huse med døgntilbud for anbragte børn. 

Det gode børne- & ungeliv

Det gode liv på øerne og i landdistriktet

Præventive indsatser over for narko, alkohol- og medicinmisbrug

JEG STILLER OP SOM KANDIDAT TIL VALGET I 2021 FOR LOKALLISTEN LOLLAND

Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for Lolland kommune. Jeg mener, at vi som kommune skal løse vores kerneopgave bedst muligt og skabe en god og mere bæredygtig fremtid for den næste generation. Vi skal udnytte de potentialer, som ligger lige til højrebenet, og vi skal i det gode fællesskab have alle med til at bidrage med lige præcis det, som de kan bidrage med. Vi skal skabe udvikling både for vores øer, landdistrikter og byer. Vi er en kommune, der går ind i en rivende udvikling, hvor vi skal kunne komplimentere de mange krav og forventninger, som virksomheder og tilflyttere vil have til os.  Jeg vil være med til at have fokus på FN’s verdensmål, ligestilling og social dumping. 

HVORFOR BRÆNDER JEG FOR POLITIK

Jeg har tidligere siddet 7 år i Lolland byråd. Det var utroligt spændende og udviklende. Jeg fandt ud af, at jeg med min alsidige livserfaring havde meget at bidrage med. Det er spændende at så nogle frø, så som den Internationale Skole / et fælles elevråd og opleve, når det ”endelig sker”. Opleve Fejø Børnehus vækste, virksomheder skyde op, og store infrastruktur projekter, som vil være med til at give os et boost, der skal gribes og udnyttes til gavn for hele Lolland. Lolland kommune er en stor arbejdsplads med alsidige arbejdsopgaver. Vores medarbejdere skal være stolte af deres arbejde. 

MINE MÆRKESAGER 

Mærkesager, der særligt ligger mig på sinde er: 

  • Det gode børne- & ungeliv. Meget gerne i naturen. Herunder flere udeskole timer, og profilskoler.
  • Vores børn og unge med udfordringer, skal gribes, og guides igennem uddannelse eller et forløb, der er et match for, at de kan mestre livet bedst muligt. 
  • Det gode liv på øerne og i landdistriktet. 
  • Busdrift i Nakskov både lørdag og søndag. 
  • En koloni, som kan benyttes af alle institutioner og frivillige organisationer. (Stødby Strand)
  • Når en borger skal gribes efter et sygehusforløb eller man er blevet handicappet. Gør vi det bedste vi kan for den enkelte)
  • Præventive indsatser over for narko, alkohol- og medicinmisbrug. 

DET GODE LIV

Vi skal skabe en kommune, hvor vi leverer en høj grad af den rigtige service. Hvad er det, der efterspørges, og leverer vi rent faktisk det, der efterspørges? 

Med Femern byggeriet er der opstået nye efterspørgsler, som vi skal være på forkant med at servicere. 

Naturen og de kulturelle seværdigheder på Lolland er i en klasse helt for sig selv. Branding af vores egn, for at trække turister til, vil være med til at gavne vores virksomheder og kulturinstitutioner. Denne branding må gerne række langt ud over den danske grænse. Både fordi vi er i et grænseområde, og fordi vi har så meget at byde på.