Leo Christensen

lech@lolland.dk

Leo Christensen sidder i dag i byrådet for Lokallisten Lolland. Leo Christensen sidder i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Leo Christensen arbejder til daglig som underviser.

Danmarks grønne hjørne

Udvikling frem for afvikling

Bosætningsindsats

Bæredygtighed og klima

I mange år har vi været tvunget til at afvikle i stedet for at udvikle i vores kommune. Men der blæser mildere vinde over Danmarks grønne hjørne, en titel Lolland lever op til på alle måder. Jeg vil arbejde for at der inden for de næste 5-8 år kommer en national forståelse af vor egn, der gør at det bliver in at bo på Lolland. De hårde tider har hærdet os og tilbagegangen stopper i år. Der kommer et nyt tilflytningsmønster som vi skal være forberedt på at understøtte. Unge familier der prioriterer at leve i sunde omgivelser og pensionister der har mange gode år, hvor de vil både yde og nyde i lokalsamfundet hvor man kender hverandre, er Lollands nye borgere. For vi har allerede de kvaliteter storbyerne ikke kan levere. Jeg vil også arbejde for at Lolland fortsat vil blive regnet for en af verdens mest bæredygtige kommuner og at vi udvikler de teknologier der vil give vore børn og børnebørn en fremtid med sikre klimarammer.