Karsten Sommer Hansen

karstenvie65@gmail.com

Jeg er 56 år og gift med Linda. Jeg arbejder inden for transportbranchen. Jeg er uddannet landmand og har her ud over i mange år været ved landbruget. Jeg bor i Maribo og har senest været i Grønland og arbejde ved entreprenørbranchen. 

Landbrug og fødevarer

Infrastruktur/ Havne

Landdistrikter / øer

JEG STILLER OP SOM KANDIDAT TIL VALGET I 2021 FOR LOKALLISTEN LOLLAND

Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for hele Lolland. Jeg vil arbejde for, at der kommer bedre og nyttige rammer for landdistrikter og øer. Jeg vil gerne være med til at arbejde for en god infrastruktur. 

HVORFOR BRÆNDER JEG FOR POLITIK

Som barn oplevede jeg, at min mor sad i byrådet for en Lokalliste i Holeby kommune. På hjemmefronten bliver der hver dag drøftet politiske emner. Jeg synes det kunne være interessant at have indflydelse i stedet for ”bare at snakke om tingene”. 

MINE MÆRKESAGER 

Mærkesager, der særligt ligger mig på sinde er: 

  • Landbrug og fødevarer
  • Infrastruktur/ Havne
  • Landdistrikter / øer 
  • Etablering af en skydebane for hele Lolland

DET GODE LIV

Lige nu er vi inde i en positiv udvikling, som vi skal gribe. Det gavner os lokalt, men også Danmark nationalt. Vi er et transitområde, hvor mange lastbiler og øvrig trafik kommer igennem. Generet er der for få parkeringspladser i kommunen, og der er for få offentlige toiletter.  Vi har landbrug, der producerer kvalitetsråvarer, og vi har god eksport af forskellige frøarter. Vores lokale virksomheder skal vi støtte bedst muligt. Vi har en fantastisk natur og mange skove. Jægerne skal have en skydebane, hvor der kan trænes og ny-jægere komme til prøve. Det skal være mulighed for at få passet sit barn i landdistrikterne og skolegang til 4. klasse.