Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 27. marts 2018 kl. 19:00 afholdes, der ordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland.
Generalforsamlingen afholdes FIRMAIDRÆTTENS FORENINGSHUS, Svingelsvej 20, 4900 Nakskov

Dagsorden

I følge vedtægterne.

Forslag der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Det er så den 13. marts 2018.

0

Sønderborg som inspiration

Sønderborg som inspiration

Vi skal udvikle Lolland så vi bliver endnu bedre til at tiltrække turister. Inspirationen kan vi hente fra andre byer, der har succes med dette. Leo Christensen

Opslået af Lokallisten Lolland på 27. september 2017

Vi skal udvikle Lolland så vi bliver endnu bedre til at tiltrække turister. Inspirationen kan vi hente fra andre byer, der har succes med dette.

0

Ingen sommerhuse på Nordlolland

På Nordlolland var der i går aftes et stort borgermøde omkring nye sommerhusudlægninger i nærområdet. Fra KMT udvalget deltog Henrik Høegh og undertegnede samt embedsmænd. Der var en klar holdning i befolkningen, at man ønskede ikke sommerhuse i området selv om den nye planlov åbner for disse muligheder. Mødet var indkaldt af borgerne selv og var en god oplevelse, hvor planfakta og lokale ønsker blev testet mod hverandre. Der var rigtig mange velovervejede og gode grunde til ikke at lægge sommerhuse i disse områder. Samtidig kunne kommunen godt fortsætte med de øvrige muligheder den nye planlov åbner mulighed for – herunder en udvidelse af campingpladsen i Bandholm. Det er nu besluttet at fjerne de sommerhusområder fra den videre planlægning som borgerne opponerede imod og hele processen er et rigtig godt eksempel på hvordan vi skal samarbejde.

For Lokallisten Lolland
Leo Christensen

Læs mere på Folketidende.dk

0

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hej alle

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland

Mandag, den 07. marts 2017 kl. 18:30 afholdes, der ordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland.

Generalforsamlingen afholdes iFIRMAIDRÆTTENS FORENINGSHUS, Svingelsvej 20, 4900 Nakskov

Dagsorden

Iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger (21. februar) før afholdelsen.

pbv.
Niels Nielsen
Kasserer | sekretær

0

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland

Hej alle

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland

Tirsdag, den 30. august 2016 kl. 18:00 afholdes, der ekstraordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland.

Generalforsamlingen afholdes i FIRMAIDRÆTTEN Nakskov, Svingelsvej 20

Foreningen er vært ved lidt let spise og drikkelse hertil. Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig og det skal ske senest den 25. august kl. 12:00 til undertegnede.

Mobilnr.: 51 504 907 | E-mail: nn@nn-construction.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af vedtægter/Politiske fundament
5. Eventuelt

pbv.
Niels Nielsen
Kasserer

 

0

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde svar vedr. lægemangel på Lolland

Kære Karen Albrechtsen
Tak for din mail af 8. juni 2016 til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, hvor du
på vegne af ”Lokallisten Lolland” gør opmærksom på, at der er lægemangel på Lolland
og i den forbindelse inviterer I ministeren til en åben debat på Lolland. På ministerens
vegne skal Sundheds- og Ældreministeriet takke for og besvare jeres henvendelse.

Læs hele svaret her: Svar fra sundheds- og ældreminister Sophie Løhde 30062016

 

0
Page 4 of 5 12345