Nyheder

Thomas Bo Østergaard forlader Lokallisten Lolland

For to måneder siden meddelte Thomas Bo Østergaard bestyrelsen at han ikke ønskede at genopstille for listen til næste valg. Samtidig foreslog han et medlemsmøde om listens fremtid herunder evt. lukning. Et flertal i bestyrelsen har imidlertid besluttet at Lokallisten Lolland fortsætter sit virke og at situationen i øvrigt drøftes ved ordinær generalforsamling til marts 2019. Denne beslutning medførte, at Thomas Bo Østergaard og et mindretal af bestyrelsen valgte at udmelde sig, hvilket vi naturligvis er kede af. Lokallisten Lolland er ikke kendetegnet ved enkeltpersoner, men er samlet om en række lokale politiske emner som listen søger at fremme gennem en almindelig demokratisk proces. Vi takker Thomas Bo Østergaard for et stort arbejde og ønsker ham alt godt i hans fremtidige politiske virke.

Pva. Lokallisten Lolland
Remzi Grepi | Formand

0
Page 3 of 5 12345