Den lokale liste

Lokallisten Lolland er en liste for alle uanset partifarve, og politisk overbevisning, da alle ved at der er forskel på lokal politik, og på landspolitik, og derfor måske stemmer et ved kommunalvalg, og noget andet ved Folketingsvalg.

Et forenet Lolland

Vi vil arbejde for et forenet Lolland, og ikke føre sognerådspolitik, som mange føler er et problem idag. Den vigtigste opgave er at tilfører landsdelen nye arbejdspladser, desværre har resultaterne efter kommunesammenlægningen, været ikke eksisterende og vi har set for mange arbejdspladser, forsvinde fra vores egn.

Arbejdspladser og vækst

Arbejdspladser er lig med vækst, og vores eneste mulighed for at overleve som samfund, derfor skal der laves en helt ny strategi, med at tiltrække virksomheder til området.

Dialogmøde om Rødby og Rødbyhavn

Lokallisten Lolland inviterer til dialogmøde på Søndre Skole, Læringscenter onsdag d. 17. maj kl 18.30 om udviklingsperspektiverne for Rødby og Rødbyhavn.

Området er udpeget som nyt udviklingsområde i kommuneplanen og indebærer nogle spændende udviklingspotentialer i de kommende år. Vi vil gerne stille spørgsmålene og høre hvor i mener der er oplagte muligheder, med baggrund i jeres lokalkendskab.

Dagsorden for dagen
– Velkomst ved Erich Mix
– Introfilm
– Oplæg med debat
– Afslutning ved Brian Hansen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hej alle

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland

Mandag, den 07. marts 2017 kl. 18:30 afholdes, der ordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland.

Generalforsamlingen afholdes iFIRMAIDRÆTTENS FORENINGSHUS, Svingelsvej 20, 4900 Nakskov

Dagsorden

Iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger (21. februar) før afholdelsen.

pbv.
Niels Nielsen
Kasserer | sekretær

Politiske fundament 2016/2017

Så er det Politiske fundament samt vedtægter tilgængelig

pbv.
Niels Nielsen
Kasserer/sekretær

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland

Hej alle

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland

Tirsdag, den 30. august 2016 kl. 18:00 afholdes, der ekstraordinær generalforsamling i Lokallisten Lolland.

Generalforsamlingen afholdes i FIRMAIDRÆTTEN Nakskov, Svingelsvej 20

Foreningen er vært ved lidt let spise og drikkelse hertil. Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig og det skal ske senest den 25. august kl. 12:00 til undertegnede.

Mobilnr.: 51 504 907 | E-mail: nn@nn-construction.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af vedtægter/Politiske fundament
5. Eventuelt

pbv.
Niels Nielsen
Kasserer

 

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde svar vedr. lægemangel på Lolland

Kære Karen Albrechtsen
Tak for din mail af 8. juni 2016 til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, hvor du
på vegne af ”Lokallisten Lolland” gør opmærksom på, at der er lægemangel på Lolland
og i den forbindelse inviterer I ministeren til en åben debat på Lolland. På ministerens
vegne skal Sundheds- og Ældreministeriet takke for og besvare jeres henvendelse.

Læs hele svaret her: Svar fra sundheds- og ældreminister Sophie Løhde 30062016

 

Folkemøde i Tårs havn

Mød os på havnen i Tårs havn den 11. juni fra kl. 10:00 til en snak om vores politik.

Byrådsmedlem Leo Christensen vil være tilstede hele dagen.

Fra kl. 14:00 til kl. 16:00 deltager han i paneldebatten.

“Ny” formand for Lokallisten Lolland

Generalforsamlingen valgte en “gammel” kending som ny formand idet Remzi Grepi havde valgt at træde tilbage.

Uden modkandidat blev Brian Hansen valgt med stor applaus.

Eneste nyvalg var Frank. S. B. Gravesen som suppleant.

“BREAKING NEWS”

Kære medlemmer og venner af Lokallisten Lolland og andre interesserede

Det er med stor glæde vi inviterer til jer/dig til en dejlig medlems komsammen hvor vi vil berette om kommende nyheder og tiltag.

Det foregår på: Cafe Risteriet, Østre Boulevard, mandag den 29. februar fra kl. 17:00.

Lokallisten Lolland er denne eftermiddag vært ved lidt øl/vin/vand

Håber at se rigtig mange af jer.

På forretningsudvalgets vegne

Niels Nielsen | kasserer